Ważna informacja dotycząca dalszych losów SRK

Stowarzyszenie Rodu Krygowskich                    Krynica, 2016-08-19
Os. Piastów 35/29
31-634 Kraków

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

Spotkaliśmy się w bardzo wąskim gronie podczas VII Zjazdu Rodu Krygowskich w Krynicy w dniach od 18 do 21 Sierpnia tego roku.  Wobec bardzo niewielkiego zainteresowania tym spotkaniem rozważamy sens dalszego istnienia i działalności naszego Stowarzyszenia.
Dalsza działalność wymaga znacznych nakładów pracy Członków stowarzyszenia, co wydaje się być dla nas obecnie przeszkodą nie do przebycia. Nie udaje nam się znaleźć osób chętnych do pracy w Zarządzie Stowarzyszenia. W związku z tym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1.    Likwidacja Stowarzyszenia Rodu Krygowskich TAK/NIE
2.    Czy wyraża Pani/Pan zgodę na kandydowanie do władz Stowarzyszenia TAK/NIE
3.    Kontynuacja działalności Stowarzyszenia   TAK/NIE
W związku z tym, że brakuje dziś quorum do podjęcia decyzji o dalszym działaniu SRK lub o zakończeniu jego działania, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rodu Krygowskich, które odbędzie się w sobotę 1 października 2016 roku o godzinie 11:00 w Krakowie w restauracji Morskie Oko przy Placu Szczepańskim 8.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi i potwierdzenie swojego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SRK do 15 września 2016 roku drogą mailową na adres krygowscy@gmail.com lub telefonicznie na numer +48691510549  – Marcin Doniec lub +48502302678 – Izolda Mila.

Z poważaniem
Zarząd i obecni na VII Zjeździe Rodu Krygowskich.

Informacje o Admin Marek Krygowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich Administrator Strony SRK

Możliwość komentowania jest wyłączona.